Za bolji doživljaj, molim vas, promijenite vaš preglednik Chrome, Firefox, opera ili Internet Explorer.

VODITELJ OBRADE

Internetski portal Uslugica je u vlasništvu društva Novus Via d.o.o., Jalkovečka 98c | Varaždin 42000, OIB: 92437631563 (u daljnjem tekstu Uslugica).

Uslugica posvećuje veliku važnost zaštiti osobnih podataka, a Politika privatnosti (u daljnjem tekstu Politika) uređuje postupanje s tvojim podacima prilikom korištenja mojih usluga.

 

Sve što trebaš znati, jasno i transparentno:

 • koje podatke prikupljam i kako,
 • kako koristim tvoje podatke,
 • koliko ih dugo čuvam i zašto,
 • na koji način štitim tvoje podatke,
 • s kime dijelim tvoje podatke,
 • koje kolačiće i alate koristim,
 • kako ćeš ostvariti svoja prava.

KOJE PODATKE PRIKUPLJAM I KAKO?

 

Tvoja privatnost mi je važna, pa prikupljam samo podatke potrebne za:

 • pružanje usluge i podrške,
 • poboljšanje tvog korisničkog iskustva,
 • unaprjeđenje usluge i informiranje o novim uslugama koje smo razvili za tebe,
 • udovoljavanje zakonskih propisa.

Daješ mi podatke upisivanjem u forme kod korištenja usluga, automatski ih prikupljam kad koristiš Uslugicu ili dobijem iz vanjskih izvora kad koristiš uslugu vanjskog partnera na Uslugici (npr. potvrda o uplati i sl.).

Prikupljam podatke koje upisuješ prilikom:

 • registracije, ispunjavanja anketa, upitnika i ostalih onlineobrazaca,
 • komunikacije s drugim korisnicima kroz Uslugica poruke,
 • pružanja podrške, savjeta ili odgovora na prigovore,
 • plaćanja usluga ili povrata uplaćenih sredstava,
 • drugih aktivnosti na Uslugici.

Pri tome prikupljam ime i prezime, adresu, podatke za kontakt, tvoj osobni identifikacijski broj i ostale podatke koje upisuješ.

Automatski mogu prikupiti i podatke koji su dostupni prilikom pristupa i korištenja Uslugice:

 • geolokaciju samo ako si omogućio korištenje,
 • informacije o uređaju koji koristiš (model, identifikator uređaja, mobilna mreža i slično),
 • zapise o korištenju usluga koji mogu sadržavati IP adrese, vrijeme i trajanje pristupa, vrstu preglednika, način pristupa Uslugica stranicama, pregledane stranice ili korištene funkcionalnosti u mobilnoj aplikaciji, greške tijekom korištenja i slično,
 • sadržaj, vrijeme i trajanje telefonskog razgovora s Uslugicom i telefonski broj s kojeg zoveš,
 • koje usluge koristiš, kada i na koji način.

Iz ostalih izvora:

 • od drugih korisnika (npr. komentari, ocjene, prijave zloupotreba, adresa kupca za dostavu i slično),
 • vanjskih partnera u opsegu pružene usluge (npr. kod SMS uplate broj s kojeg je napravljena uplata i slično),
 • društvenih mreža ako si povezao Uslugica račun s računom društvene mreže (npr. ime korisničkog profila, broj telefona, adresu e-pošte i ostale podatke za koje mi daš dozvolu).

Zatražit ću od tebe posebno dopuštenje:

 • za prikupljanje i obradu posebnih kategorija osobnih podataka, poput spolne orijentacije, zdravstvenog stanja, vjerskih opredjeljenja i slično.
 • Uslugica usluge nisu ti namijenjene ako imaš manje od 16 godina, ali za podatke koje prikupljam ili obrađujem ne mogu znati odnose li se na djecu. Savjetujem svim roditeljima i skrbnicima da djecu poduče o tome kako sigurno i odgovorno postupati s osobnim podacima na internetu.

KAKO KORISTIM TVOJE PODATKE?

Prikupljene podatke, kao i podatke koje saznam kroz pružanje usluga, obrađujem samo u svrhu:

 • za koju su isti dani,
 • za koju si dao privolu,
 • utemeljenu na pravnoj osnovi: mjerodavnim zakonskim propisom, legitimnim interesom ili Uvjetima korištenja.

Imaš pravo:

 • znati koje tvoje osobne podatke imam i obrađujem,
 • zatražiti ispravak,
 • prenijeti svoje podatke i sadržaje,
 • odustati u bilo kojem trenutku od danih suglasnosti, djelomično ili u cijelosti.

Ako imaš primjedbu vezano uz svoja prava, možeš podnijeti pritužbu nadležnoj Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Mogu koristiti tvoje osobne podatke kako bih:

 • ti pružio informacije i pomoć,
 • ti omogućio i olakšao korištenje Uslugica usluga i internetskog portala Uslugica,
 • prilagodio sadržaj tvojim interesima,
 • proveo ankete i prilagodio se tvojim potrebama,
 • obavijestio te o novim uslugama i ažuriranjima usluga,
 • pružio informacije o događajima i posebnim ponudama Uslugice,
 • pružio informacije naših partnera koje te možda zanimaju,
 • spriječio prijevare ili druge zabranjene ili nezakonite aktivnosti,
 • zaštitio sigurnost i integritet Uslugice i tvojih podataka,
 • napravio poslovne i statističke analize,
 • prema njima razvijao nove usluge i proizvode,
 • ispunio zakonske obaveze.

Ne prodajem, ne iznajmljujem niti posuđujem popis korisnika ili osobne podatke korisnika trećim stranama.

Podatke koje sam anonimizirao ili agregirao, na način da te više ne mogu prepoznati kao određenu fizičku osobu ne smatram osobnim podacima.

KAKO ŠTITIM TVOJE PODATKE?

 

U potpunosti sam predan zaštiti podataka od neovlaštenog pristupa, odavanja ili brisanja, neovisno o mjestu pohrane ili obrade, ili formatu u kojem se nalaze.

Surađujem s pouzdanim i stručnim partnerima koji su obavezni koristiti visoke standarde zaštite.

Primjenjujem prepoznate standarde informacijske sigurnosti:

 • provodim tehničke i organizacijske mjere zaštite temeljene na procjeni rizika,
 • provjeravam prikupljanje informacija, pohranjivanje i načine obrade,
 • gdje je to moguće, podatke pseudonimiziram i anonimiziram,
 • testiram organizacijske i tehničke mjere zaštite,
 • poduzimam mjere koje mogu identificirati i /ili spriječiti neovlašteno prikupljanje i zloupotrebu osobnih podataka te umanjiti potencijalnu štetu.

Poduzimam mjere kojima ti želim osigurati cjelovitost podataka i dostupnost sustava za obradu pri čemu u obzir uzimam najnovija tehnološka dostignuća, a podatke pohranjujem u visoko raspoloživim podatkovnim centrima u Hrvatskoj.

Svjestan sam da ne postoji potpuno siguran sustav i da je sigurnost potrebno neprestano unapređivati.

S KIM DIJELIM TVOJE PODATKE?

 

Samo s partnerima koji su u ugovornom odnosu i samo podatke neophodne za pružanje određenih usluga. Sve osobe koje imaju pristup vašim podacima i moji partneri imaju obavezu čuvanja povjerljivosti u okviru ugovorenog odnosa, kao i provođenje organizacijskih i tehničkih mjera zaštite.

S korisnicima interneta i Uslugice, a možeš sam odabrati koje osobne podatke želiš javno objaviti na Uslugici ili razmijeniti s drugim korisnicima prilikom korištenja Uslugica usluga.

Treće strane obrađivat će tvoje podatke samo:

 • u svrhu pružanja Uslugica usluga kao što su: usluge plaćanja, analize podataka, isporuke elektroničke ili zemaljske pošte, usluga korisničke podrške, provjere ispravnosti podataka i slično;
 • u svrhu pružanja usluga Uslugice kao što su: hosting, IT usluge, računovodstvene usluge i usluge odvjetnika, revizora i drugih savjetnika. Za pružanje ovih usluga oslanjam se na društva unutar Styria Media Grupe.

Ako su propisani zakonom u svrhu:

 • ispunjenja mjerodavnog zakona, podzakonskog akta ili drugog propisa,
 • otkrivanja, sprečavanja ili rješavanja prijevara i sigurnosnih ili tehničkih poteškoća koje se odnose na Uslugicu ili osobne podatke korisnika.

Podatke koje si mi dao: ime i prezime i e-mail adresu prenosim u treće zemlje kad koristiš Uslugica poruke (Mailgun) te kada ti šaljem promotivne poruke (Mailchimp).

Pružatelji usluga i treće osobe obrađivat će osobne podatke temeljem uputa Uslugice i u skladu s ovom Politikom i drugim mjerodavnim propisima (Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679, Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka i drugim primjenjivim zakonima ovisno o obradi).

Za više informacija o prijenosu podataka trećim stranama pošalji upit elektroničkom poštom na info@uslugica.com.

KOJE KOLAČIĆE I ALATE KORISTIM?

 

Koristim alate pomoću kojih analiziram korištenje Uslugice i prikupljam informacije o tvojim navikama i aktivnostima čime bolje prepoznajem tvoje potrebe u svrhu poboljšanja kvalitete ponude.

Koristim svoje kolačiće kao i kolačiće svojih partnera kako bih prepoznao tvoje računalo te pružio ti bolju uslugu.

Prikupljeni podaci ne povezuju se s tvojim osobnim podacima na Uslugici.

Navedeni alati mogu prikupljati i pohranjivati tehničke podatke kao što su kolačići, IP adresa korisnika i/ili posjetitelja, identifikator mobilnog uređaja, podatke o pregledniku i slično, ali pritom ne identificiraju osobu.

Putem odgovarajućih postavki na svom računalu, pregledniku ili mobilnom uređaju možeš odbiti ili izbrisati kolačiće i nastaviti koristiti Uslugicu, u tom slučaju neke funkcije Uslugice neće ti biti u potpunosti dostupne.

PRAVO NA BRISANJE I OGRANIČENJE OBRADE

 

U svakom trenutku možeš podnijeti zahtjev za brisanjem osobnih podataka koji su prikupljeni u okviru korištenja Uslugica usluga ili ograničiti svrhu korištenja svojih podataka djelomično ili u cijelosti.

U svakom trenutku možeš ograničiti korištenje adrese elektroničke pošte za slanje Uslugici obavijesti i promotivnih poruka.

Zahtjev za brisanjem i ograničenjem obrade mogu odbiti ako ne mogu potvrditi tvoj identitet kao vlasnika osobnih podataka ili ako postoje druga zakonska ograničenja.

Brisanje osobnih podataka možeš zatražiti pisanim putem na moju adresu, usmeno ili slanjem elektroničke pošte na adresu info@uslugica.com.

Ako imaš korisnički računa na Uslugici zahtjev za zatvaranje računa i brisanje podataka možeš pokrenuti kroz sučelje Moj profil.

Po zaprimljenom zahtjevu za brisanje, potvrdit ću da sam primio zahtjev i pokrenuti proceduru zatvaranja korisničkog računa i brisanja podataka. Neovlašten pokušaj zatvaranja računa i brisanja podataka možeš zaustaviti u roku od 24 sata od kada si primio obavijest, nakon tog razdoblja ograničit ću obradu tvojih podatka i pokrenuti postupak brisanja.

Tvoje podatke ću čuvati ovisno o svrsi i sukladno mjerodavnim propisima ili legitimnim interesima koji proizlaze ili su vezani uz korištenje Uslugice i po isteku definiranog roka obrisati.

Na primjer, zapise vezane za financijske transakcije ili račune dužan sam čuvati u skladu sa zakonski definiranim rokom, ostale kategorije podataka čuvati ću do roka koji sam odredio za sprječavanje prijevara, odgovore na prigovore ili druge legitimne svrhe (3 godine).

Ako se rok brisanja produži zbog tehničkih ili drugih opravdanih razloga, obavijestit ću te u pisanom obliku.

PRAVO NA PRENOSIVOST PODATAKA

 

Kao vlasnik ili vlasnica aktivnog korisničkog računa možeš u svakom trenutku podnijeti zahtjev za prenošenje svojih podataka i sadržaja kod drugog pružatelja usluge.

Zahtjev za prijenos mogu odbiti ako ne mogu potvrditi tvoj identitet kao vlasnika osobnih podataka.

Štitim privatnost svojih korisnika i ne dopuštam preuzimanje sadržaja kojim bi se povrijedila tvoja prava ili prava drugih korisnika.

Zbog tehničkih ograničenja ne mogu ti omogućiti automatiziran prijenos podataka drugom pružatelju usluge.

PRAVO NA INFORMACIJU (PRISTUP PODACIMA)

 

Ti si vlasnik svojih podataka i imaš pravo na informaciju koje podatke čuvam ili obrađujem te možeš poslati zahtjev za dodatne informacije.

Zahtjev mogu odbiti ako ne mogu potvrditi tvoj identitet kao vlasnika osobnih podataka ili postoji neko drugo ograničenje.

Svoje podatke možeš vidjeti u sučelju za registrirane korisnike ‘Moj profil’.

Ako želiš više informacija ili nisi registrirani korisnik Uslugice pošalji mi zahtjev pisanim putem na moju adresu ili slanjem elektroničke pošte na adresu info@uslugica.com.

PRAVO NA ISPRAVAK PODATAKA

 

Važno je da imaš točne podatke, povremeno ih provjeri.

Kako bih ti pomogao mogu provesti i provjeru ispravnosti podataka u tehnički i zakonski dopuštenom opsegu, kao što je verifikacija broja telefona, adrese elektroničke pošte i ostalih podataka.

Zahtjev za ispravak mogu odbiti ako ne mogu potvrditi tvoj identitet kao vlasnika osobnih podataka, a obavijestit ću te ako postoji neko drugo ograničenje za ispravak.

Slat ću ti podsjetnike o važnosti korištenja ispravnih podataka, molim te da svoje podatke ispraviš kroz sučelje “Moj profil”.

Ispravak podataka koje koristim za osnovnu identifikaciju (adresa elektroničke pošte, OIB) možeš ostvariti slanjem pismenog zahtjeva s adrese elektroničke pošte prijavljene u tvom korisničkom računu na info@uslugica.com.

VEZE S DRUGIM STRANICAMA

 

Na Uslugici možeš naći poveznice koje će te odvesti na stranice drugih davatelja usluga na koje se ne odnosi moja Politika privatnosti.

Ako si napustio Uslugica stranice slijedeći poveznicu, molim te da se upoznaš s njihovim pravilima privatnosti i na koji način štite tvoje osobne podatke.

OBAVIJEST O PROMJENAMA I KONTAKTI

 

Povremeno mogu izmijeniti ova pravila, a promjene Politike objavit ću uz ovu Politiku privatnosti na Uslugica stranici.

Objava politike provedena je 29. svibnja 2020. i primjenjuje se od 29. svibnja 2020. godine.

U slučaju značajnih promjena obavijestit ću te o promjenama i putem elektroničke pošte ili na neki drugi prikladan način.

Registracijom ili nastavkom korištenja Uslugice nakon promjene Politike potvrdio si da si upoznat s važećim pravilima i da pristaješ na obradu podataka u navedene svrhe.

Upite i primjedbe vezane uz ovu Politiku, te dodatne informacije oko tvojih osobnih podataka prikupljenih na Uslugici možeš dostaviti Uslugica službeniku za zaštitu osobnih podataka:

 • pisanim putem na adresu sjedišta Uslugice
 • putem elektroničke pošte na adresu info@uslugica.com.

Top